1. Úvod
  2. Publikace
  3. Häring, Bernhard: V bezpečí a svoboden

Häring, Bernhard: V bezpečí a svoboden

Název v angličtině

Autor publikace

BLAHUTKOVÁ, Daniela

Rok vydání

2009

Vydavatelství

Barrister & Principal

Typ

Překlady

ISBN

978-80-87029-65-7

Počet stránek

160

Klíčová slova

Bernhard Häring

Citace

BLAHUTKOVÁ, D. Häring, Bernhard: V bezpečí a svoboden.
Barrister & Principal, Brno, 2009. ISBN: 978-80-87029-65-7.

Anotace

Českému čtenáři je německý redemptorista Bernhard Häring doposud znám zejména z titulů Jde to i jinak: Cesty k novým vztahům v církvi, Moje zkušenosti s církví v Africe, Viděl jsem tvé slzy, Láska je víc než přikázání či Bez východiska? Cesta k lidštější pastoraci rozvedených a znovu sezdaných, tedy z děl pokrývajících poměrně malou část Häringova díla, byť důležitou, protože se tematicky týká oblastí, v nichž český čtenář dlouho postrádal dialog, alternativní výklad problematiky, promýšlení možností, otevřenost. Tak jako jinde, i v českém prostředí si Bernhard Häring získal pozornost a důvěru jako teolog, který katolickou církev myslí a prožívá jako duchovní a morální domov lidí v konkrétních historických, politických, kulturních a osobních situacích a jehož snahy vycházejí vstříc potřebě jednotlivců i společenských skupin vnímat se jako Bohem milovaní a církví slyšení i v situacích, které nemají takříkajíc standardní charakter. Jako teolog, spolutvůrce dokumentů vzešlých z II. vatikánského koncilu, aktivní činitel na poli ekumeny i podněcovatel debat a názorových posunů v rámci katolické církve je ostatně znám celosvětově.
Skip to content