1. Úvod
  2. Publikace
  3. Herbert Marcuse. Příslib štěstí

Herbert Marcuse. Příslib štěstí

Název v angličtině

Autor publikace

PROFANT, Martin

Rok vydání

2017

Vydavatelství

Epocha

Typ

Překlady

ISBN

978-80-7557-102-1

Počet stránek

376

Klíčová slova

Herbert Marcuse

Citace

PROFANT, M. Herbert Marcuse. Příslib štěstí.
Praha : Epocha, 2017. ISBN: 978-80-7557-102-1.

Anotace

Čtenáři se dostává do ruky šest studií Herberta Marcuse, nyní v českém překladu, z nichž nejstarší Nové prameny k založení historického materialismu pochází z roku 1932, nejmladší Represivní tolerance pak byla napsána v roce 1965, ale zásadně rozšířena v roce 1968. Texty reprezentují různé úseky myslitelského vývoje jedné z nejvýraznějších osobností první generace kritické teorie. Reprezentují proměny, kterými Marcuse reagoval na překotně se měnící svět i to, čemu zůstal vždy věrný: Starost o svobodu a štěstí, které nemohou být jedno bez druhého; starosti o svobodu a štěstí, které vycházejí ze skutečné solidarity lidského rodu a nemohou a nesmějí koexistovat s bídou a utrpením kohokoliv jiného.
Skip to content