1. Úvod
  2. Publikace
  3. Kritický racionalismus H. Alberta a K. Poppera

Kritický racionalismus H. Alberta a K. Poppera

Název v angličtině

Critical Rationalism of H. Albert and K. Popper

Autor publikace

PAITLOVÁ, Jitka

Rok vydání

2019

Vydavatelství

Nakladatelství Karolinum

Typ

Monografie

ISBN

978-80-2464-057-0

Počet stránek

204

Klíčová slova

kritický racionalismus; Hans Albert, poznání; zdůvodnění; věda; hodnotová neutralita; způsob jednání; Karl Popper; Otakar A. Funda

Citace

PAITLOVÁ, J. Kritický racionalismus H. Alberta a K. Poppera.
Praha : Karolinum, 2018. ISBN: 978-80-246-4057-0.

Anotace

<p>Lze dosáhnout jednou provždy pravdivého a jistého poznání? Jak se vyhnout paradoxu barona Prášila? Je moderní věda nikou objektivity oproštěné od lidských hodnot a omylů? Kde v současném proměnlivém světě hledat mravní ukotvení a smysl života?</p><p>Nejen na tyto otázky se pokouší odpovědět filosofický směr označovaný jako kritický racionalismus, který se profiluje jako alternativa k tradiční epistemologii, novopozitivismu, ale i postmodernismu. Jako svébytný metodologický přístup se inspiruje vědeckým pohledem na svět, umožňuje konfrontaci s moderními technologiemi i tradiční teologií a má zakládat plnohodnotný životní postoj. Opírá se o nedogmatické pojetí racionality, jež počítá se sebereflexí a fenoménem chyby.</p><p>Jitka Paitlová představuje kritickoracionalistická řešení klíčových filosofických problémů z oblasti poznání, vědy, etiky i náboženství. Vychází přitom zejména z interpretace textů Hanse Alberta, které vznikaly v polemice s německou filosofickou tradicí 20. století. Přidává nové postřehy ke Karlu Popperovi jako zakladateli kritického racionalismu a doplňuje svérázné české pojetí Otakara A. Fundy, který pozice Alberta a Poppera dokázal obohatit o zdánlivě protichůdné, existenciální aspekty.</p>
Skip to content