1. Úvod
  2. Publikace
  3. Nová infinitní matematika

Nová infinitní matematika

Název v angličtině

The Great Illusion of the 20th Century

Autor publikace

VOPĚNKA, Petr

Rok vydání

2015

Vydavatelství

Nakladatelství Karolinum

Typ

Monografie

ISBN

978-80-246-2987-2

Počet stránek

128

Klíčová slova

Citace

VOPĚNKA, P. Nová infinitní matematika: Velká iluze matematiky 20. století.
Praha : Nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN: 978-80-246-2987-2.

Anotace

Zakladatel klasické teorie množin, Georg Cantor, věděl již v roce 1899, že obor všech transfinitních ordinálních čísel není aktualizovatelný. To znamená, že tento obor nelze nahradit množinou vůbec všech těchto čísel. Každou množinu ordinálních čísel lze totiž prodloužit o další takováto čísla. Předvedení neaktualizovatelnosti oboru všech přirozených čísel obsažená v této knize není ani zdaleka tak jednoduchou a nadto snadno akceptovatelnou záležitostí, jako je tomu v případě transfinitních ordinálních čísel. Téměř celá infinitní matematika dvacátého století se totiž o množinu vůbec všech přirozených čísel opírá.</p><p>Autorova cesta k vytčenému cíli vede Cantorovou teorií množin až k ultraproduktu. Ten mu pak umožnil definovat operátor ultraextenze, který naráz přetváří obor všech množin do nového oboru všech množin, stejně hodnotného, leč od výchozího oboru se lišícího délkou přirozených čísel. Díky tomu lze i množinu všech přirozených čísel prodloužit o mnoho dalších přirozených čísel.</p>
Skip to content