1. Úvod
  2. Publikace
  3. Očitá svědecví: Španělsko, Nový svět a změna vědeckého komunikačního paradigmatu

Očitá svědecví: Španělsko, Nový svět a změna vědeckého komunikačního paradigmatu

Název v angličtině

Eyewitness testimonies: Spain, New World and the Change of Scientific Communication Paradigm

Autor publikace

ČERNÁ, Jana

Rok vydání

2012

Vydavatelství

Pavel Mervart

Typ

Monografie

ISBN

978-80-7465-064-2

Počet stránek

235

Klíčová slova

raně novověká věda; Španělsko; Nový svět; vědecká komunikace; kooperace; empirie; historia naturalis

Citace

ČERNÁ, J. Očitá svědecví: Španělsko, Nový svět a změna vědeckého komunikačního paradigmatu.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012. ISBN: 978-80-7465-064-2.

Anotace

Tzvetan Todorov uvedl, že objevení Ameriky je jedním z nejúžasnějších setkání v dějinách lidstva, neboť ohlašuje a zakládá naši současnou identitu. Analogicky by bylo možné říci, že je to právě setkání s Novým světem, které (spolu)zakládá podobu moderní evropské vědy. Pro poznání se poprvé v natolik intenzivní míře stává nezbytnou empirie a očitá svědectví, nikoli autoritativní a tradičně přijímané texty. Záměrem publikace je ukázat, jaký vliv mělo poznávání přírody Nového světa na utváření specifických podob vědecké komunikace a kooperace (expedice, dotazníky, přírodní historie, botanické katalogy), praktikovaných během 16. století ve Španělsku, a jak přispělo k proměně podob přírodních věd, jež vyvrcholila procesem dnes nazývaným vědecká revoluce. Text zavede čtenáře do renesanční Sevilly i na půdu Nového Španělska a Peru, do prostor univerzit, botanických zahrad i kabinetů kuriozit, mezi vzdělané lékaře, kosmografy a královské hodnostáře, stejně jako mezi objevitele, mořeplavce a další zvídavé osoby, které byly přitahovány podivuhodnostmi Nového světa.
Skip to content