1. Úvod
  2. Publikace
  3. Odstíny platónské uměřenosti

Odstíny platónské uměřenosti

Název v angličtině

Shades of Platonic Moderation. Virtue, Knowledge, Love and Measure

Autor publikace

PAITLOVÁ, Jitka

Rok vydání

2017

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

9788026106876

Počet stránek

178

Klíčová slova

Platón; 427 př. Kr.-347 př. Kr.; Řecká antická filozofie; 5.-4. století př. Kr.; Etika; Starověké Řecko; umírněnost

Citace

PAITLOVÁ, J. Odstíny platónské uměřenosti. Ctnost, poznání, láska a míra.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2017. ISBN: 978-80-261-0687-6.

Anotace

Cílem knihy je podat podrobný rozbor Platónova pojetí uměřenosti. Byl to právě Platón, kdo se jako první významným způsobem zasadil o vyhraněně filosofické uchopení tohoto pojmu, který se stal později klíčovým pro křesťanské, a tedy evropské pojetí morálky. (ctnost, poznání, láska a míra)
Skip to content