1. Úvod
  2. Publikace
  3. Platonica Pilonica V. Ideje

Platonica Pilonica V. Ideje

Název v angličtině

Autor publikace

Karolína Jiráková, Kryštof Boháček (ed.)

Rok vydání

2014

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Sborníky

ISBN

-

Počet stránek

200

Klíčová slova

Platonica Pilonica; Platón; ideje; Faidón; Plzeňský platónský kroužek

Citace

JIRÁKOVÁ, K. BOHÁČEK, K. Platonica Pilonica V. Ideje.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014.

Anotace

Kniha navazuje na ediční řadu Platonica Pilonica, která se systematicky zabývá hlavními problémy s důrazem na myšlení z období klasické řecké filozofie. Platonica Pilonica V. Ideje se věnuje samotnému jádru platónské filozofie, tj. nauce o idejích. Je zde ukázáno pojetí idejí jak v rámci Platónových dialogů, tak i ozvuk a dopad této koncepce u dalších autorů, především pak diskuze s dalším velikánem antiky, Aristotelem. V rámci platónského korpusu je hlavní důraz kladen na dialog Faidón. Specifikem publikace je, že propojuje kulturně-politické souvislosti s teoretickými koncepty autorů a zároveň zpřítomňuje jejich reflexi u moderních autorů a badatelů.
Skip to content