1. Úvod
  2. Publikace
  3. Pochody smrti – český příspěvek k otevřené otázce

Pochody smrti – český příspěvek k otevřené otázce

Pochody smrti: Český příspěvek k otevřené otázce

Název v angličtině

Death marches - Czech contribution to the open question

Autor publikace

NENUTIL, Jiří

Rok vydání

2011

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

978-80-261-0087-4

Počet stránek

93

Klíčová slova

Citace

NENUTIL, J. Pochody smrti - český příspěvek k otevřené otázce.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN: 978-80-261-0087-4.

Anotace

Pochody smrti jsou ústáleným slovním spojením pro evakuační transporty vězňů z nacistických koncetračních táborů před jejich osvobozením. Postupem spojeneckých vojsk se tyto transporty stáčely valnou většinou přes území dnešní České republiky. Tisíce mrtvých zůstaly podél tras těchto transportů celém jejím území. Po uchopení tohoto tématu komunistickým režimem dochází v současnosti ke ztrátě povědomí o těchto událostech. Zpracování konkrétní případové studie těchto událostí na území dnešního okresu Tachov je vzorovou ukázkou závažnosti tématu a jeho významu v širších dějinných souvislostech regionu. Zařazení této případové studie do republikového a evropského kontextu, při zachycení stavu bádání o tématu je cílem přínosem této práce.
Skip to content