1. Úvod
  2. Publikace
  3. Poezie jako vyprávění příběhů

Poezie jako vyprávění příběhů

Název v angličtině

Autor publikace

KASTNEROVÁ, Martina

Rok vydání

2018

Vydavatelství

Pavel Mervart

Typ

Monografie

ISBN

978-80-7465-301-8

Počet stránek

157

Klíčová slova

Philip Sidney

Citace

KASTNEROVÁ, M. Poezie jako vyprávění příběhů. Intelektuální kruh Philipa Sidneyho.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018. ISBN: 978-80-7465-301-8.

Anotace

<p>Když Philip Sidney 17. října 1586 v mladém věku třiceti dvou let umírá následkem zranění z bitvy u Zutphenu, jeho díla kolují pouze v rukopisné podobě, některá zůstala nedokončena.</p><p>Přesto je jeho osobnost postupně utvářena do podoby kultovního hrdiny a básníka, počínaje líčením jeho hrdinských skutků i smrti a pokračujíc monumentálním pohřbem, jenž údajně jeho tchána Francise Walsinghama přivedl takřka na mizinu, či elegiemi na jeho počest. Monografie líčí dobrodružnou iniciační cestu mladého Philipa Sidneyho na evropský kontinent, jež ho zavedla do Paříže bartolomějské noci, ale také do Vídně a Prahy, kde navazuje kontakt s rodinou Tadeáše Hájka z Hájku.</p><p>Vyprávěny jsou též příběhy těch osobností, které do jisté míry zůstávaly ve stínu Sidneyho kultu: jeho mladšího bratra Roberta Sidneyho, jehož poezie je ústím jeho společenské a politické frustrace; jeho sestry Mary Sidney Herbert, hraběnky z Pembroke – jádrem její literární kariéry je truchlení po mrtvém bratrovi a převzetí role jeho literárního dědice; a konečně jeho neteře lady Mary Wroth, která důmyslným způsobem komponuje své dílo jako fikci s biografickými prvky (včetně mileneckého vztahu s bratrancem Williamem Herbertem).</p>
Skip to content