1. Úvod
  2. Publikace
  3. Pozitivismus v české filosofii první poloviny 20. století

Pozitivismus v české filosofii první poloviny 20. století

Název v angličtině

Positivism in Czech philosphy of the first half of the 20th century

Autor publikace

KRATOCHVÍL, Miloš

Rok vydání

2014

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

978-80-261-0434-6

Počet stránek

138

Klíčová slova

pozitivismus; idealismus; Masaryk; František Krejčí; psychologie

Citace

KRATOCHVÍL, M. Pozitivismus v české filosofii první poloviny 20. století.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. ISBN: 978-80-261-0434-6.

Anotace

Kniha pojednává o vývoji české pozitivistické filosofie. Nejde o dílo encyklopedického rázu, jehož cílem by bylo představit všechny české pozitivisticky orientované filosofy. Cílem je ukázat hlavní rysy českého pozitivismu nejen ve filosofickém, ale také společensko-politickém kontextu. Zámerně je zvolena historická perspektiva, neboť již ve fázi pronikání pozitivismu do českého myšlení (tedy ještě před jeho zakotvením v něm) a jeho následné repcepce je pozitivismus kritizován. Vrcholným obdobím českého pozitivismu je éra spojovaná s filosofickým a psychologickým dílem Františka Krejčího. To čelilo kritice nového druhu, jejímž zdrojem byl idealismus. Třetí fáze vývoje českého pozitivismu je přiblížena na filosofii Josefa Tvrdého, která usiluje o vybudování vědecky založené metafyziky.
Skip to content