1. Úvod
  2. Publikace
  3. Racionalita versus transcendence

Racionalita versus transcendence

Název v angličtině

Rationality versus transcendence. The dispute between Hans Albert and modern theologians

Autor publikace

FUNDA, Otakar A.

Rok vydání

2013

Vydavatelství

Filosofia

Typ

Monografie

ISBN

978-80-7007-399-5

Počet stránek

135

Klíčová slova

racionalita; transcendence; Hans Albert; teologie

Citace

FUNDA, O. Racionalita versus transcendence. Spor Hanse Alberta s moderními teology.
Praha : Filosofia, 2013. ISBN: 978-80-7007-399-5.

Anotace

Autor uvádí na českou filosofickou scénu koncepci kritické racionality významného německého filosofa Hanse Alberta. Představuje postupně Albertovu kritiku předních moderních teologů dvacátého století (Rudolfa Bultmanna, Gerharda Ebelinga, Hanse Künga a Josepha Ratzingera). V závěru se Funda vůči Albertově kritice v některých bodech vymezuje. Jeho kniha je proto příspěvkem k polemice mezi ateismem a křesťanstvím, vedené na vysoké filosofické úrovni moderního teologického diskurzu.
Skip to content