1. Úvod
  2. Publikace
  3. René Descartes: Geometrie

René Descartes: Geometrie

Název v angličtině

Autor publikace

FIALA, Jiří

Rok vydání

2010

Vydavatelství

OIKOYMENH

Typ

Překlady

ISBN

978-80-7298-313-1

Počet stránek

268

Klíčová slova

René Descartes, geometrie, matematika 17. století, dějiny matematiky, analytická geometrie

Citace

FIALA, J. René Descartes: Geometrie.
Praha : OIKOYMENH, 2010. ISBN: 978-80-7298-313-1.

Anotace

Součástí Descartovy Rozpravy o metodě byly tři ?eseje?, které ilus­trovaly Descartovu metodu. Jedním z nich je slavná Geometrie,zá­kladní dílo novověké matematiky, první revoluce od vzniku řecké geometrie. Dílo obsahuje několik stran komentářů autora Jiřího Fialy, jeho český překlad je pořízen podle původního fran­couzského znění a doprovází jej faksimile prvního latinského pře­kladu podle vydání z roku 1683
Skip to content