1. Úvod
  2. Publikace
  3. Restaurování antických soch v raně novověkém Římě

Restaurování antických soch v raně novověkém Římě

Název v angličtině

Autor publikace

HEČKOVÁ, Petra

Rok vydání

2015

Vydavatelství

Univerzita Pardubice

Typ

Monografie

ISBN

978-80-7395-932-6

Počet stránek

319

Klíčová slova

Citace

HEČKOVÁ, P. Restaurování antických soch v raně novověkém Římě.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. ISBN: 978-80-7395-932-6.

Anotace

Skip to content