1. Úvod
  2. Publikace
  3. Shakespeare a teorie interpretace

Shakespeare a teorie interpretace

Název v angličtině

Shakespeare and theory of interpretation. Searching for the possible ways of adequate interpretation

Autor publikace

KASTNEROVÁ, Martina

Rok vydání

2011

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

978-80-261-0064-5

Počet stránek

187

Klíčová slova

Shakespeare; teorie interpretace; literární věda; mimesis; fikční světy; meze interpretace; nový historismus; alžbětinské drama; renesance

Citace

KASTNEROVÁ, M. Shakespeare a teorie interpretace. Hledání adekvátního interpretačního přístupu.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. ISBN: 978-80-261-0064-5.

Anotace

Záměrem monografie je poskytnout souhrnný přehled teorií interpretace, jejichž tématem bývá Shakespeare, resp. renesanční literatura, přičemž se s ohledem na rozsah problematiky zaměřuje na koncepce současné, vytvářející konfrontační rámec vybízející ke komparaci a analýze. Nekončí se však konstatací neslučitelnosti interpretačních postupů, které se navzájem vyvracejí; nýbrž se ukazuje, že i postupy, jež zastřešují odlišná teoretická zázemí, mohou na základě oboustranné diskuse tříbit to, co bude možno nazvat metodou interpretace Shakespearova díla. Hovoří-li se v titulu o hledání adekvátního interpretačního přístupu, důraz je kladen zejména na slovo „hledání“, kterým by měla být naznačena neukončenost procesu, jímž se bude monografie ubírat. A zmiňuje-li se charakteristika „adekvátní“, pak neaspiruje na to býti metodou jedinou a obecně aplikovatelnou, nýbrž postupem, jenž může probíhat po variabilních cestách a ukazuje se být funkčním pro daný okruh zkoumání, kterým je v tomto případě Shakespearovo dílo
Skip to content