1. Úvod
  2. Publikace
  3. Stopování sémiotiky

Stopování sémiotiky

Název v angličtině

The Tracing Semiotics

Autor publikace

HANKE, Miroslav, KASTNEROVÁ, Martina, ŠVANTNER, Martin, VĚTROVCOVÁ, Marie

Rok vydání

2015

Vydavatelství

Vyšehrad

Typ

Monografie

ISBN

978-80-7429-609-3

Počet stránek

223

Klíčová slova

sémiotika; novověk; tradice; sémantika; filosofie matematiky; poetika; pragmatické aspekty jazyka

Citace

HANKE, M. KASTNEROVÁ, M. ŠVANTNER, M. VĚTROVCOVÁ, M.Stopování sémiotiky.
Praha : Vyšehrad, 2015. ISBN: 978-80-7429-609-3.

Anotace

Monografie rozvíjí různé aspekty znakové funkce, tak jak jsou se specifickými důrazy probírány v pluralitě "vedlejších" (před-)novověkých tradic. První kapitola se věnuje vývoji obecně sémiotické teorie od klasických zdrojů po druhou scholastiku s důrazem na klíčové formativní momenty pozdně scholastické diskuse. Druhá kapitola věnovaná teorii větného významu tuto obecně charakterizovanou funkci specifikuje ve vztahu k sémantické koncepci pravdivosti. Kapitola věnovaná filosofii matematiky je založena na rozboru transformace matematiky mezi středověkou a raně novověkou tradicí. Poslední kapitola pak doplňuje pohled poetiky na základě analýzy procesu profesionalizace alžbětinské literární kultury.
Skip to content