1. Úvod
  2. Publikace
  3. Úděl, úkol, národ

Úděl, úkol, národ

Název v angličtině

Lot, Task, Nation

Autor publikace

PROFANT, Martin

Rok vydání

2017

Vydavatelství

Epocha

Typ

Monografie

ISBN

9788075570994

Počet stránek

142

Klíčová slova

Úděl; národ; Šafařík; Palacký; Schauer; T. G. Masaryk; von WOltmann; Bolzanu; Meissner; Grillparzer; von Thun

Citace

PROFANT, M. Úděl, úkol, národ.
Praha : Nakladatelství Epocha, 2017. ISBN: 978-80-7557-099-4.

Anotace

Monografie se zabývá různými vymezeními národa v českém prostředí v období od konce napoleonských válek do roku 1895. Vybírá je a interpretuje je z perspektivy etického národa, který představuje vědomě přijatý úkol překonat přírodně danou partikularitu (etnikum) a nahradit ji mravně a svobodně vytvářeným sjednocením patriotismu a humanity, eventuálně kosmopolitismu. První část textu se soustředí na dvě romantická provedení etického národa. Ranější, jenským romantismem inspirované pojetí souvisí s českoslovanským národem, jak se ustanovil v prešpurské přátelské skupince (Šafařík, Palacký, Kollár) na přelomu a na konci druhého decenia 19. století. Jiné pojetí národa vypracoval Palacký ve svých historických dílech analogicky s německými liberálně nacionalistickými historiky (Gervinus, Dahlmann). Samostatná kapitola se poté věnuje Palackého pokusu o transformaci tohoto původně apolitického pojetí národa pro politické výzvy let 1848/49. Závěrečná část monografie analyzuje dva případy realistického etického pojetí národa formulované H. G. Schauerem a T. G. Masarykem.
Skip to content