1. Úvod
  2. Publikace
  3. Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960

Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960

Název v angličtině

Autor publikace

VOPĚNKA, Petr, VĚTROVCOVÁ, Marie

Rok vydání

2015

Vydavatelství

Vyšehrad

Typ

Monografie

ISBN

978-80-7429-610-9

Počet stránek

290

Klíčová slova

Citace

VOPĚNKA, P. VĚTROVCOVÁ, M. Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960.
Praha : Vyšehrad, 2015. ISBN: 978-80-7429-610-9.

Anotace

Kniha pojednává o historickém vývoji obecné (množinové) topologie jakožto nové matematické disciplíny 20. století. První část se věnuje dějinám základních pojmů a tvrzení v topologii s důrazem na názornost důkazu. Druhá část sleduje dva cíle: jednak diskusi topologických jevů v příslušných časopisech, vydávání článků a knih, ale také stručné uvedení hlavních představitelů topologie, jejich práce a dějinného zařazení.
Skip to content