1. Úvod
  2. Publikace
  3. Úvod do bioetického myšlení

Úvod do bioetického myšlení

Název v angličtině

Introduction to bio-ethical thinking

Autor publikace

DOLISTA, Josef

Rok vydání

2012

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

978-80-261-0192-5

Počet stránek

111

Klíčová slova

bioetika; zdraví; věda; medicína; etika

Citace

DOLISTA, J. Úvod do bioetického myšlení.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. ISBN: 978-80-261-0192-5.

Anotace

Bioetika se dnes chápe jako systematické studium lidského chování na poli vědy v oborech dotýkajících se života a péče o lidské zdraví, kde se toto lidské jednání snaží vědci eticky posoudit ve světle morálních hodnot a morálních principů. Bioetika se snaží nacházet odpovědi na morální otázky, které vyplývají z pokroku vědy v biologii a medicíně. Často se tedy bioetik nalézá na neznámé půdě, protože zcela nové vědecké jednání se pokouší poměřovat ověřenými staršími etickými principy.
Skip to content