V rámci Týdne humanitních věd se konala „nebezpečná“ konference o ženách nejen ve vědě

Kategorie

Pro veřejnost

Ve středu 15. listopadu pořádala Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni třetí ročník akce Univerzita jako příležitost. Název letošní panelové diskuze Ženy, věda a jiné nebezpečné věci inspirovala slavná kniha kognitivního lingvisty George Lakoffa.

Diskuze se zaměřila na specifičnost kognitivních metafor spojených s ženským elementem a na otázku, jak se tyto metafory promítají do uspořádání našeho světa. Cílem bylo zjistit, jak univerzitní prostředí a vzdělávání přispívají k prosazování a respektování ženského hlasu ve společnosti a jaký je význam autenticity ženského pohledu v řešení vědeckých, politických a společenských problémů a výzev současnosti.

Více v článku na info.zcu

Další články

Skip to content