RCTHS

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy (Research Centre for Theory and History of Science, RCTHS) bylo založeno v roce 2011 jako výzkumné centrum se zaměřením na filozofii a dějiny vědy. Centrum, jež funguje v rámci Katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, plní primárně roli platformy umožňující setkávání badatelů, kteří se orientují na problémy vědeckého poznávání v historickém a metodologickém kontextu.

V oblasti tradičních historizujících a filozofických přístupů k vědeckému poznání se výzkum soustředí zejména na antické období, přičemž je zaměřen na problematiku archaických kosmologií a s nimi souvisejících filozofických východisek. V rámci soudobých témat se výzkum orientuje především na problémy z oblasti filozofie jazyka a mysli, interakce člověka a stroje, kognitivních věd a umělé inteligence. Zároveň jsou vědecké poznání a racionalita reflektovány v širších společenských a kulturních souvislostech, zejména estetických a literárních. Obecně je tak cílem výzkumného centra propojit historizující přístupy s aktuálními vědeckými výzvami a současný technologický vývoj s humanitně orientovaným myšlením.

Členové Výzkumného centra předkládají výsledky své práce především ve formě odborných publikací nebo na vědeckých konferencích. Zároveň vyvíjejí projektovou činnost, která vychází z jejich odborného zaměření. K badatelské praxi zároveň nezbytně patří rozvíjení mezinárodní spolupráce zvláště formou stáží na zahraničních pracovištích.

Členové

PhDr. Lada Wagnerová, Ph.D.

PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.

Mgr. Michal Polák, Ph.D.

Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

 

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. 

     

     

     

    Skip to content