Pojďte k nám studovat

Kategorie

Pro studenty | Pro veřejnost

Katedra filozofie nabízí dva studijní programy – Humanitní studia a Filozofii – pro uchazeče o bakalářské i navazující magisterské studium.

Bakalářský program Humanitní studia. Zajímá vás historie, filozofie a jiné humanitní disciplíny?  Pojďte k nám studovat prezenční formou nebo o sobotách v kombinované formě studia. Můžete si vybrat ze tří specializací: Chcete se seznámit s novými technologiemi pro informační společnost? Nebo se raději obrátíte k minulosti a péči o kulturní dědictví? Nebo jste se ještě nerozhodli a chcete si osvojit základy společenských věd, včetně sociologie, politologie, psychologie.

Bakalářský program Filozofie. Je pro vás důležité, že se u nás studuje filosofie a nikoliv filozofie? Pak je tento studijní program pro vás tím pravým!

Navazující magisterský program Humanitní studia. Zajímají vás dějiny evropské kultury? Chcete proniknout do vztahů mezi evropským myšlením, náboženstvím a uměním? Přijímací řízení je zatím vyhlášeno pouze pro prezenční formu studia. Věříme, že pro kombinovanou formu budeme moci přijímací řízení vypsat už pro tento rok, ale až v červenci. Nechce-li se vám čekat, přihlaste se do prezenčního studia a při zápisu si můžete podat žádost o převedení na formu kombinovanou.

Navazující magisterský program Filozofie pro umělou inteligenci. Chcete vědět, zda stroje mohou myslet? Zajímá vás, jak se s umělou inteligencí domluvit lidskou řečí? Jak odlišit realitu od simulované reality? Zda mohou roboti jednat eticky? Ve spolupráci s Katedrou kybernetiky pro vás připravujeme nový program, který reflektuje aktuální vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich vliv na lidské myšlení a jazyk.

 

Další články

Skip to content