1. Úvod
  2. Studium
  3. Studijní programy
  4. Bakalář - Humanitní studia

Humanitní studia

Zajímá vás historie, filozofie a jiné humanitní disciplíny? Pojďte k nám studovat prezenční formou nebo o sobotách v kombinované formě studia

Informace o studijním programu

Charakteristika programu

Cílem studijního programu Humanitní studia je vychovat absolventy se schopnostmi tázání, kritického myšlení, reflexe, interpretace, kritiky a pojmové přesnosti; a se znalostmi základů dějin filozofie i systematické filozofie, českých dějin v evropském kontextu, moderních dějin, a dalších humanitních disciplín, zejm. religionistiky, estetiky, etiky a dějin umění.

Nad rámec standardní koncepce humanitních studií obsahuje tento studijní program důraz jednak na kulturní dějiny s přesahem do dějin a teorie umění, jednak na fenomén nových informačních a komunikačních technologií, a to nejen jako nového nástroje pro práci v uvedených disciplínách, ale rovněž jako předmětu zkoumání ve vztahu k proměně vnímání člověka i společnosti v kontextu těchto nových technologií.

To se odráží ve dvou základních odborných zaměřeních studijního plánu, kterými jsou:

Humanitní studia pro péči o kulturní dědictví a

Humanitní studia pro informační společnost

S ohledem na společenskou poptávku je studijní plán doplněn rovněž tradičním odborným zaměřením:

Humanitní studia pro učitelství základů společenských věd

Profil a uplatnění absolventa

Studium v bakalářském studijním programu Humanitní studia je pojato tak, aby vychovávalo flexibilní vzdělané jednotlivce nezatížené předsudky, jednostrannými řešeními a teoretickým dogmatismem dílčích oborů, a proto absolvent získá schopnost pružně se přizpůsobovat požadavkům praxe a kreativně řešit problémy.

Získané vzdělání pak uplatní v řadě oblastí. Absolventi najdou uplatnění ve státní správě, sdělovacích prostředcích, nakladatelstvích, redakcích, kulturních institucích, cestovním ruchu, vládních i nevládních organizacích apod.

Tedy institucích, které vyžadují schopnost samostatného tvůrčího a kritického myšlení, jež se opírá o interdisciplinární znalosti. Doplní-li si absolvent kurzy pedagogicko-psychologického minima, může pokračovat ve studiu učitelství, zejména v kombinaci historie-základy společenských věd.

Poznejte blíže a studium na katedře

Představení katedry

O studium na katedře

Proč studovat u nás?

mortarboard

Naučíte se kriticky myslet

Filozofie je obor, který vás naučí udělat si vlastní názor v záplavě informací.

search

Naučíte se kritickému odstupu od názorů jiných

Uvidíte souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled zřejmé. 

beer

Naučíte se respektovat tradice

Evropské město kultury 2015 vám nabídne unikátní historická místa i pivovar, kde se zrodila pivařská legenda. 

 

globe

Budete studovat na zahraničních univerzitách

Naučíte se jazyky, podíváte do jiných zemí a poznáte nové kultury.

Bakalářský program

Bakalářský program

Magisterský program

Magisterský program

Skip to content