1. Úvod
  2. Projekty
  3. Veritas filia temporis

Veritas filia temporis

Název v angličtině

Poskytovatel

GAČR

Kód

GAP401/12/0129

Datum zahájení

01.01.2012

Datum ukončení

31.12.2014

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

Doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

GAČR GAP401/12/0129, Veritas filia temporis: Zrození ideje teoretického pokroku
řešeno 2012-2014, řešitel Daniel Špelda

Hlavním cílem projektu je zkoumat původ ideje pokroku v raném novověku. Výzkum se bude soustředit na myšlenku teoretického pokroku, tj. víru v pokrok vědění, protože právě tato idea byla klíčovou složkou pro utvoření obecnější idee historického a sociálního pokroku lidstva. Řešitel se bude soustředit na tři hlavní témata: a) změny v pojmu vědění v 16. a 17. století; b) změny v chápání dějin filosofie a vědy během téhož období; c) ztotožnění růstu vědění s emancipací v 17. a 18. století. Z metodologického hlediska projekt spojuje přístupy historie filosofie, historie vědy, dějin idejí a dějin pojmů. Kromě několika článků bude hlavním výstupem projektu monografie, která představí nové vysvětlení historického původu a teoretických funkcí ideje pokroku ve filosofii a vědě raného novověku.

Skip to content