1. Úvod
  2. Projekty
  3. Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU

Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU

Název v angličtině

Poskytovatel

OPVK

Kód

1.07/2.2.00/07.0184

Datum zahájení

04.05.2009

Datum ukončení

03.05.2012

Stav projektu

Ukončený

Hlavní řešitel

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. (KFI FF ZČU)

Spoluřešitel/é

PhDr. Stanislav Stark, CSc. (KFI FF ZČU)

Členové týmu

Výzkumné zaměření

Typ

Klíčová slova

Citace

OPVK 1.07/2.2.00/07.0184, Vytvoření znalostní a dovednostní báze na FF ZČU
řešeno 2009-2012, řešitel Radim Kočandrle

Základním záměrem je založení znalostní a dovednostní báze na FF ZČU tak, aby fakulta mohla s kvalitními materiály, se znalostmi a zkušenostmi odborníků zkvalitnit vzdělávání v kombinované a následně i distanční formě studia. Projektem založená a pro budoucí růst otevřená báze sleduje zvýšení konkurenceschopnosti jak fakulty (tzv. konkurenceschopnost dovnitř), tak absolventů (tzv. konkurenceschopnost ven). Projekt je určen pro akademické pracovníky, studující a absolventy. Konkurenceschopnost dovnitř zahrnuje především zvyšování odborných a dovednostních kompetencí akademických pracovníků. Konkurenceschopnost ven zohledňuje nároky trhu práce i společnosti a povede k lepšímu uplatnění absolventů. Vytvořená báze umožní flexibilitu vzdělávání, které musí vyhovovat nárokům vzdělanostní společnosti. Pro dosažení cílů projektu bude vytvořen realizační tým, přičemž plánované aktivity budou realizovat zejména sami jednotliví vyučující – tvůrci materiálů.

Skip to content