1. Úvod
  2. Publikace
  3. Astronomie v antice

Astronomie v antice

Název v angličtině

Astronomy in Antiquity

Autor publikace

ŠPELDA, Daniel

Rok vydání

2006

Vydavatelství

Montanex

Typ

Monografie

ISBN

80-7225-210-0

Počet stránek

262

Klíčová slova

dějiny astronomie; antická astronomie; Ptolemaios; Hipparchos; antická kosmologie

Citace

ŠPELDA, D. Astronomie v antice.
Ostrava : Montanex, 2006. ISBN: 80-7225-210-0.

Anotace

Kniha podává základní přehled o proměnách astronomie ve starověku od prvních pokusů o vysvětlení nebeských jevů až k rozvinuté matematické astronomii helénistické doby, která dokázala předpovídat polohy nebeských těles s udivující přesností. Práce se nesoustředí pouze na matematickou astronomii, ale věnuje se také kosmologickým koncepcím řecké filozofie a jejich důsledkům pro antropologii. Kromě toho objasňuje, jaké úkoly, funkce a metody byly astronomii v antice přisuzovány. Jen tak lze totiž pochopit, proč v té době nedošlo k takové události jako byla Koperníkova reforma astronomie.
Skip to content