1. Úvod
  2. Publikace
  3. L´histoire als Lehrerin of Life

L´histoire als Lehrerin of Life

Název v angličtině

L´histoire als Lehrerin of Life. History in the teaching of foreign languages, foreign languages in the teaching of History

Autor publikace

MUŠKOVÁ, Eva

Rok vydání

2011

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Monografie

ISBN

978-80-261-0083-6

Počet stránek

Klíčová slova

Citace

Anotace

Publikace přispívá k odhalení mezipředmětových vztahů mezi dějepisem a cizími jazyky a představuje konkrétní nápady, didaktické aktivity a metody pro efektivní integraci dějepisného učiva do výuky cizích jazyků a naopak cizích jazyků do výuky dějepisu. Realizací interdisciplinárních souvislostí se snaží aktivně přispět k odbourávání izolovaného přístupu jednotlivých disciplín k probírané problematice a k překonávání poznatkové roztříštěnosti ve vyučování.
Skip to content