1. Úvod
  2. Publikace
  3. Platonica Pilonica II. Faidros.

Platonica Pilonica II. Faidros.

Platonica Pilonica II. Faidros

Název v angličtině

Platonica Pilonica II. Phaedrus.

Autor publikace

Jiří Stránský , Kryštof Boháček (eds.)

Rok vydání

2011

Vydavatelství

Západočeská univerzita

Typ

Sborníky

ISBN

978-80-261-0081-2

Počet stránek

172

Klíčová slova

Citace

BOHÁČEK, K. Platonica Pilonica II. Faidros.
Plzeň : ZČU Plzeň, 2011. ISBN: 978-80-261-0081-2.

Anotace

Předkládaná monografie je zamýšlena jako představení dialogu Faidros, ale zároveň i platónských studií jako takových, tedy metod a prostředků užívaných v současném bádání k interpretaci a výkladu. Naprostý laik či začátečník tak z knihy získá poměrně jasnou představu, co vše platónská studia zahrnují, co je nezbytné před započetím vlastního čtení, podle jakých pravidel takové čtení probíhá a jakými směry se mohou ubírat následné interpretace. Zároveň je celý proces představen jako platónské fi losofi cké drama. Jednotlivým krokům v postupu intepretace je vždy věnována samostatná kapitola; její zpracování bylo svěřeno jednotlivým členům Plzeňského platónského kroužku a dvěma hostům.
Skip to content