1. Úvod
  2. Publikace
  3. Problémy s indukcí ve vědě: Popper a jeho následovníci

Problémy s indukcí ve vědě: Popper a jeho následovníci

Název v angličtině

Autor publikace

BÍBA, Ondřej, PAITLOVÁ, Jitka

Rok vydání

2019

Vydavatelství

Typ

Monografie

ISBN

Počet stránek

Klíčová slova

Citace

Anotace

Svojí nejširší orientací se tato monografie zabývá Popperovou filosofií vědy, jejím specifičtějším zaměřením je pak řešení problému indukce v rámci kriticko-racionalistické myšlenkové tradice. Text nejprve představí induktivní inferenci a následně ustaví diferenci mezi Humovým negativním „řešením“ problému indukce a Popperovým pozitivním řešením. Popper indukci sice odmítá, avšak na rozdíl od Huma nachází pro filosofii a zejména pak vědu nedestruktivní cestu vpřed. Klíčové námitky reprezentují dva odpůrci Popperova přístupu – J. Worrall a W. Salmon. Na ně navazuje úprava Popperova řešení Davidem Millerem. Závěr práce opustí vlastní Popperovo i Millerovo řešení a věnuje se jeho žákům - A. Musgrave, W. W. Bartley a J. Agassi -, kteří se rozhodli modifikovat původní Popperovu bázi a přinést řešení problému indukce, které by obstálo vůči kritickým výhradám. Poté autor navrhne vlastní řešení.
Skip to content